?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
Няма нічога больш часовага... - zubritanets
zubritanets
zubritanets
Няма нічога больш часовага...
21 comments or Leave a comment
Comments
lighti From: lighti Date: September 16th, 2009 06:58 pm (UTC) (Link)
Такая цудоўная мова! Дзякуй вам за выказаную і даказаную павагу да культуры, забытай і загубленай яе носьбітамі.

Поспехаў вам надалей! З Богам.
21 comments or Leave a comment